Piedāvājam visu veidu darbus nekustamo īpašumu uzturēšanai un apsaimniekošanai:

UZKOPŠANA

 • Telpu uzkopšana
 • Teritorijas uzkopšana

TEHNISKĀ APKALPOŠANA

 • Siltumsistēmas apkalpošana
 • Ūdens apgādes apkalpošana
 • Kanalizācijas sistēmas apkalpošana
 • Elektroapgādes apkalpošana
 • Ventilācijas sistēmas apkalpošana
 • Kondicionēšanas sistēmas apkalpošana
 • Avārijas dienests 24/7

NAMU PĀRVALDĪŠANA / FINANŠU UZSKAITE UN GRĀMATVEDĪBA

 • Norēķinu uzskaite un sagatavošana
 • Juridiskie pakalpojumi
 • Darbs ar parādniekiem